Atlantis

 

Atlantis förlag kom till i januari 1977. Man startade verksamheten i Stockholm, i en liten lokal på Västra Trädgårdsgatan 11 B. Förlaget grundades av Kjell Peterson, med avsikten att skapa ett kvalitetsförlag. Kjell Peterson kom att driva förlaget till utgången av 2003.

 

Hemvist
Alltsedan 1987 har Atlantis förlag sin hemvist på Sturegatan 24 i Stockholm.

 

Verksamhetens utveckling
Atlantis förlag har expanderat bland annat genom förvärvet av bokförlaget Signum i Lund år 2002. Även Signum är ett kvalitetsförlag. Signums inriktning är utgivningen av primärt konstböcker.
Verksamheten i Atlantis har också utökats och breddats genom då man aktivt deltagit i uppstarten av den historiska bokklubben Clio.Atlantis 2

 

Utgivningen
Atlantis har en bredd i sin utgivning. Framförallt ger man ut böcker inom områdena historia och kulturhistoria. Centrala ämnesområden är såväl klassisk som aktuell svensk och utländsk skönlitteratur. Man har publicerat Platon och Montaigne i översättning av Jan Stolpe, böcker som finns med i serien Atlantis väljer ur världslitteraturen.

 

Svenska Akademin och Atlantis
Förlaget Atlantis ger i samarbete med Svenska Akademien ut Svenska Akademiens Klassiker.

 

Förlagets affischnamn
Till förlagets mer namnkunniga författare har Peter Englund och Nathan Shachar räknats.

 

Storm kring Atlantis
Både Peter Englund och Nathan Shachar aviserade 2013 att de lämnade förlaget, något som skedde i protest mot företagna förändringar i förlagsverksamheten. Peter Englund ansåg att dessa förändringar ledde till att kvalitetsfokusen försvann samt att försämringarna i kvalitet kunde relateras till att förlaget reducerat antalet anställda. Det har skett genom att förlaget avskedade fyra av förlagets medarbetare. Därtill har två personer sagt upp sig på frivillig väg. Peter Englund anser att utvecklingen är ödesdiger på grund av att det i Atlantis personalstyrka av idag, endast återstår två av de åtta anställda som arbetade på Atlantis då senaste vd:n tillträdde. Även Lars Gustafsson uttryckte oro för förlagets framtida inriktning. Helena Hegart du Rées som tillträdde 2012 anser att hennes åtgärder handlade om en räddningsaktion för förlaget. Dock kom kritik även från Atlantis ägare Beijerstiftelsen som vid årsskiftet, vidtog den radikala åtgärden att skriva ut sig ur Atlantis styrelse. Detta trots att man äger 20 procent av förlaget. Något som är ett sätt för Beijerstiftelsen att säkra att man erhåller ansvarsfrihet framledes, från eventuellt negativa effekter av verksamheten på grund av hur den bedrivs idag.

Författaren Peter Englund, tillika Svenska Akademiens ständiga sekreterare, meddelar i DN som skäl till att han lämnar Atlantis att han helst vill vara på ett förlag som styrs av förläggare – inte marknadsförare.

Peter Englund menar att Atlantis  tidigare hade en effektiv produktionsapparat och att det då också  saknades rent spekulativa inslag i förläggarverksamheten. Man tummade helt enkelt aldrig på kvaliteten.

 

Taggar: