Leopard

 

Leopard förlag bildades år 2001 av Dan Israel, som är förläggare, och författaren Henning Mankell. Förlaget ger framförallt ut böcker inom genrerna reportage, debatt, historia och populärvetenskap, men de ger även ut skönlitteratur. Deras böcker kommer i huvudsak från Afrika och Asien, vilket kan vara ett uttryck för grundarnas önskan att böckerna som de ger ut ska spegla samhällsutvecklingen i både Sverige och världen. Enligt Israel och Mankell själva är böcker det bästa sättet att förstå andra människor.kindle-498024_1280

Förlaget ger ut ungefär 25 böcker varje år, och förutom Mankell själv är några av förlagets författare Maria Sveland, Mattias Gardell, Pierre Schori, Simon Singh, Elias Khoury, Maryse Condé, Assia Djebar, Barbara Ehrenreich, Kajsa Ekis Ekman och Tom Holland.

Leopard förlag utmärkte sig år 2012 genom att vara ett av de förlag som gemensamt satsade stort på e-böcker. Schibsted Sverige, Piratförlaget och De Oberoende (som är en grupp av oberoende förlag där bland annat Leopard ingår) startade då gemensamt en sajt enbart för försäljning av e-böcker. Anledningen till satsningen var att man ansåg att marknaden var redo för e-böcker, och ville göra dem tillgängliga för den breda allmänheten på ett enkelt sätt. Målsättningen var naturligtvis att ta en ledande position på denna växande marknad, och att göra e-boken lika populär som den tryckta boken. Om du också är en av dem som tror på e-bokens framtid och tycker om att läsa e-böcker kan en prenumeration på Storytel.se vara rätt för dig. För en viss summa i månaden får du då tillgång till tusentals e-böcker.

Robert Johnsson från De Oberoende menar att det behövs någon som driver e-boksmarknaden framåt för att Sverige ska kunna ta steget över till en digitalisering av boken, ett steg som han menar att vi är redo att ta. Ambitionen med denna e-bokssatsning var därför att förlagsgruppen skulle vara den drivande kraft som behövs, och leda utvecklingen. Carl Hamilton, som är Piratförlagets styrelseordförande, menar att satsningen kommer att bredda läsningen i landet. Han menar också att det inte kommer att skada den fysiska boken att e-boken blir starkare, utan att det kommer att stärka boken som helhet. Han säger att ”e-bok och pappersbok går hand i hand”, och att läsarna är de verkliga vinnarna av satsningen.

 

Taggar: