Natur & Kultur

 

Bokförlaget Natur & Kultur ger idag framförallt ut läromedel, men även allmänlitteratur. Det är ett relativt stort förlag, med en omfattande utgivning varje år, och det fortsätter också att växa – under 2016 kommer bokförlaget Atlantis att övergå i Natur & Kulturs ägo. Om du älskar böcker och läser mycket är alltså sannolikheten mycket hög att du någon gång har läst en bok från Natur & Kultur. Älskar du böcker drömmer du sannolikt också om att ha ett bibliotek hemma. Ett sätt att få den känslan kan vara att sätta upp en fototapet med bokmotiv. Du kan enkelt beställa fototapeter på Photowall.se.250px-Villagatan1

Natur & Kultur grundades redan 1922 av makarna Johan Hansson och Jenny Bergqvist Hansson. Redan från början hade förlaget en varierad utgivning, bland annat av böcker inom psykologi, skönlitteratur och barnböcker. En annan aspekt av förlagets tidiga utgivning var en rad skrifter som riktade sig mot Hitler, då Johan under hela andra världskriget var antinazist. Svenska myndigheter förbjöd de skrifter som kritiserade Hitler från att spridas under de första krigsåren.

Även efter andra världskriget lyste dock Johan Hanssons övertygelser genom i förlagets verksamhet. En stiftelse tog då över driften av förlaget (år 1947), och denna stiftelse hade som uppgift att förutom att ge ut böcker också ”motverka totalitära idéer och statsskick samt främja ekonomisk och politisk frihet”. Denna uppgift lever vidare i modern tid, och när Eva Swartz blev förlagets VD år 2006 beslutade hon därför stödja Stiftelsen Expo med en större summa pengar varje år under två års tid. Ett annat sätt på vilket Johan Hanssons värderingar lever vidare idag är Johan Hansson-priset, som är ett av Sveriges största litteraturpriser med en prissumma på 250 000 kronor. Det delas ut varje år till en skribent som bidragit till samhällsdebatten i form av en debatt- eller reportagebok. Syftet med priset är att ”understödja och uppmuntra samhällsdebatten”.

Natur & Kultur bidrar inte bara till den politiska samhällsdebatten, utan även till ett rikt kulturliv och en rik och mångfaldig bokutgivning. Detta genom två andra priser som delas ut av förlaget, Natur & Kulturs kulturpris och Stiftelsen Natur & Kulturs översättarpris. Det förstnämnda har en prissumma på 300 000 kronor, och delas ut årligen till en eller flera personer som har gjort ”en väsentlig insats inom kulturområdet i Sverige”. Det andra priset delas ut till två personer varje år, som får 40 000 kronor var. Med detta pris avser man ”att belöna personer som gjort förtjänstfulla översättningar till eller från svenska språket”.

 

Taggar: