Fakta om bokförlag

Composition with vintage old hardback books, diary, fanned pages on wooden deck table and green background. Books stacking. Back to school. Copy Space. Education background

Danskt bokförlag startar nytt i Sverige

Den danska tidningen Politiken, som idag har ett bokförlag i Danmark, satsar nu på expansion i Sverige och öppnar bokförlaget Polaris. Ambitionen är att locka...

Läs mer »

 
Beautiful blonde smiling woman lying on carpet floor wearing headphones, holding cell phone and listening music portrait. Modern urban life, audio book, radio or education concept

Rabén & Sjögren

Rabén & Sjögren är ett svenskt bokförlag som grundades år 1942 av Hans Rabén och Carl-Olof Sjögren. Förlaget är specialiserat och ledande inom svensk...

Läs mer »

 
Natur & Kultur

Natur & Kultur

Bokförlaget Natur & Kultur ger idag framförallt ut läromedel, men även allmänlitteratur. Det är ett relativt stort förlag, med en omfattande utgivning...

Läs mer »

 
Leopard

Leopard

Leopard förlag bildades år 2001 av Dan Israel, som är förläggare, och författaren Henning Mankell. Förlaget ger framförallt ut böcker inom genrerna reportage,...

Läs mer »

 
Sekwa

Sekwa

Sekwas slogan är ”Sekwa förlag – guldkorn ut den samtida franskspråkiga litteraturen”. Det är också precis vad Sekwa ger ut, samtida franskspråkig litteratur...

Läs mer »

 
Piratförlaget

Piratförlaget

Piratförlaget grundades 1999, och det grundades med tanken att ge författarna mer inflytande och bättre villkor. Det ägs idag av Jan Guillou, hans fru Ann-Marie...

Läs mer »

 
Atlantis

Atlantis

Atlantis förlag kom till i januari 1977. Man startade verksamheten i Stockholm, i en liten lokal på Västra Trädgårdsgatan 11 B. Förlaget grundades av Kjell...

Läs mer »

 
Norstedts

Norstedts

Norstedts Förlagsgrupp AB grundades år 1823 av Per Adolf Norstedt. Den svenska förlagskoncernen, som även är ett av de största, startade under namnet P. A....

Läs mer »

 
Bonniers

Bonniers

Bonniers Förlag är ett av de äldsta förlagen i Sverige. Det är det av familjen Bonnier helägda moderbolaget Bonnier AB, som äger Bonnier Books i vilket Bonnierförlagen...

Läs mer »