Bonniers

 

Bonniers Förlag är ett av de äldsta förlagen i Sverige. Det är det av familjen Bonnier helägda moderbolaget Bonnier AB, som äger Bonnier Books i vilket Bonnierförlagen ingår, varav Bonniers förlag är ett verksamhetsområde.

Numera är man en internationell mediekoncern som är verksam i 5 länder.
Genom Bonnier Corporation, har man kontor över hela USA, verksamheten bedrivs inom alla medieformer och omfattar ett 40-tal tidskrifter, ett filmbolag och nära 60 webbplatser.

Därmed har Bonnierfamiljen en stark position i den yttersta makten.

Bonniers ger också ut böcker till barn och det är naturligtvis bra att läsa för små barn. Många böcker har filmatiserats och kan ses på Canal Digital som även erbjuder HD-tv.  Tv-aktören har ett brett utbud av barn- och filmkanaler.Bonniers 1

 

Historisk exposé
Rötterna till en av de största förlagskoncernerna i Europa återfinns i en bokhandel i Köpenhamn. Bokhandeln öppnade år 1804 av Gerhard Bonnier.

I Sverige grundades i Stockholm, år 1837 bokförlaget Albert Bonniers Förlag.

Gerhard Bonnier dog 1862 vid en ålder av 84 år.

1924 köper familjen Bonnier, ledd av Gerhard Bonniers sonson Karl-Otto, en majoritet av aktierna i dagstidningen Dagens Nyheter, vilken idag är helägd av familjen Bonnier.
Förlaget växte vidare genom företagsköp. Tor Bonnier lät förvärva Sveriges största tidskriftsförlag, Åhlén & Åkerlund år 1929.

1935 grundades tidskriften Vecko-Revyn. Tidskriften var inledningsvis en familjetidning. Det var från 1977 Vecko-Revyn kom att bli en veckotidning för målgruppen unga kvinnor.
Kvällstidningen Expressen grundades 1944 och kom att följas av att man grundade serieförlaget Semic 1950.

1965 breddade man utgivningen genom att specialtidningsförlaget lanserades. Tidskrifter med distinkt skilda målgrupper lanserades. Först ut var Veckans Affärer. Inredningstidningen Allt i Hemmet och mattidningen Allt om Mat tillkom under den efterföljande femårsperioden. Detta var inledningen till Bonniers expansion och tillväxt som utgivare av starkt nischade tidskrifter till läsare med specifika, uttalade intressen.

Bonnier förvärvade Svensk Filmindustri, SF, år 1973.

Affärstidningen Dagens industri startade år 1976, med den följde ett antal ekonomiska tidningar i olika länder i norra och östra Europa.
Tidskriften Illustrerad Vetenskap grundades 1984 och ges nu ut i tio länder, inklusive USA.

Damtidningen Amelia startade 1995.

1997 startade förvärvet av TV4, år 2007 ägde man 98,9 procent av tvkanalens aktier.

Med den lokala gratistidningen Stockholm City, etablerade Bonnier sig på marknaden för gratistidningar år 2002.
Genom samarbetet med Proventus och förvärvningen av de finska medieföretagen; TV-kanalerna MTV3 och Sub samt Radio Nova år 2005 expanderade man in på den finska marknaden.

År 2006 kliver Bonniers in på den amerikanska marknaden då man blev delägare i specialtidningsförlaget World Publications. Året därpå bildades Bonnier Corporation genom förvärven av Time4Media och The Parenting Group.

 

Taggar: