Piratförlaget

 

Piratförlaget grundades 1999, och det grundades med tanken att ge författarna mer inflytande och bättre villkor. Det ägs idag av Jan Guillou, hans fru Ann-Marie Skarp, Liza Marklund och Carl Hamilton.

Ett sätt som förlaget ger författarna bättre villkor är genom deras utbetalningsprincip. Istället för att använda sig av det traditionella royaltysystemet baserar Piratförlaget författarens betalning på principen ”hälften var”. Det betyder att förlaget och författaren delar på vinsten efter att kostnader för produktion, distribution och marknadsföring dragits av. Detta är ofta betydligt fördelaktigare för författaren än royaltysystemet, men om det skulle vara så att betalning i royalties skulle ge bättre utdelning för författaren, använder sig förlaget av det istället.

Piratförlagets princip har sin grund i Aftonbladetjournalisten Sigge Sigfridssons bokutgivning. Under det dåvarande förlagsnamnet Ordupplaget gav han ut Lasse Anrells bok Sportgrodor 1996. På Anrells förslag användes ersättningsprincipen att hälften av vinsten går till författaren, efter avdrag för kostnader, samma princip som Piratförlaget senare skulle anta.

Ordupplagets verksamhet skulle utvecklas i samband med att Liza Marklund blev involverad. Hon kände sedan tidigare Sigfridsson efter sin egen karriär som journalist, och 1998 gav förlaget ut hennes bok Sprängaren. Även i detta fall användes ”hälften var”-principen. I och med utgivningen blev Marklund också delägare i förlaget.Piratförlaget 2

I samband med att förlaget växte ökade behovet av arbetskraft. Samtidigt som Ordupplaget sökte efter någon som kunde sköta förlaget letade Jan Guillou efter ett nytt förlag där han kunde ge ut sina böcker, efter missnöje med utgivningen på Norstedts. Guillous fru, Ann-Marie Skarp, arbetade också på Norstedts vid den tiden, men letade också hon efter ny anställning. Guillou tog kontakt med Sigfridsson 1999, och efter att kvartetten Sigfridsson, Marklund, Guillou och Skarp träffats beslutade de att de tillsammans skulle driva förlaget och använda sig av den princip som Sigfridsson skapat.

Namnbytet skulle ske efter att Norstedts dåvarande chef Svante Weyler skrivit en debattartikel i Dagens Nyheter där han kallade Sigfridsson för ”piratförläggare”, kanske för att förlagets betalningsprincip gjorde att författaren fick en större del av vinsten än vad som var svensk förlagsstandard, och således var svår att konkurrera med.

Idag är förlaget ett lukrativt bolag som dessutom har utökat sin verksamhet med ett förlag för barn- och ungdomslitteratur, Lilla piratförlaget.

Som ägare till ett bokförlag är det många saker man måste hålla reda på. Hos Fakturino.se kan du få hjälp med factoring. På det sättet behöver du i alla fall inte tänka på om betalningarna kommer in.

 

Taggar: